Tryout

Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN Rabu, 20 April 2022 1 109
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN Selasa, 19 April 2022 1 108
Tryout TPS & Bahasa Inggris Grand Master UTBK SBMPTN Senin, 18 April 2022 1 107
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN Rabu, 6 April 2022 1 106
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN Selasa, 5 April 2022 1 105
Tryout TPS & Bahasa Inggris Grand Master UTBK SBMPTN Senin, 4 April 2022 1 104
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN Rabu, 23 Maret 2022 1 103
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN Selasa, 22 Maret 2022 1 102
Tryout TPS & Bahasa Inggris Grand Master UTBK SBMPTN Senin, 21 Maret 2022 1 101
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN-Feb 2 Rabu, 16 Februari 2022 1 100
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN-Feb 2 Selasa, 15 Februari 2022 1 99
Tryout TPS & Bahasa Inggris Grand Master UTBK SBMPTN-Feb 2 Senin, 14 Februari 2022 1 98
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN Rabu, 2 Februari 2022 1 97
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN Selasa, 1 Februari 2022 1 96
Tryout TPS & Bahasa Inggris Grand Master UTBK SBMPTN Senin, 31 Januari 2022 1 95
Tryout SIMAK UI Kemampuan Soshum Rabu, 16 Maret 2022 1 92
Tryout SIMAK UI Kemampuan Saintek Selasa, 15 Maret 2022 1 91
Tryout SIMAK UI Kemampuan Dasar Senin, 14 Maret 2022 1 90
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN-Jan 2 Rabu, 19 Januari 2022 1 89
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN-Jan 2 Selasa, 18 Januari 2022 1 88
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN-Jan 1 Rabu, 5 Januari 2022 1 85
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN-Jan 1 Selasa, 4 Januari 2022 1 84
Tryout TPS Grand Master UTBK SBMPTN-Jan 1 Senin, 3 Januari 2022 1 83
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN-Des Jum'at, 3 Desember 2021 1 82
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN-Des Kamis, 2 Desember 2021 1 81
Tryout TPS Grand Master UTBK SBMPTN-Des Rabu, 1 Desember 2021 1 80
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN-Nov Kamis, 4 November 2021 1 78
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN-Nov Rabu, 3 November 2021 1 77
Tryout TPS Grand Master UTBK SBMPTN-Nov Selasa, 2 November 2021 1 76
Tryout AKM SD Rabu, 20 Oktober 2021 1 73
Tryout TKA Soshum Grand Master UTBK SBMPTN-Okt Kamis, 7 Oktober 2021 1 72
Tryout TKA Saintek Grand Master UTBK SBMPTN-Okt Rabu, 6 Oktober 2021 1 71
Tryout TPS Grand Master UTBK SBMPTN-Okt Selasa, 5 Oktober 2021 1 70
TRYOUT CAT SKD CPNS 2021 23 Januari 2021 1 58 10000
TRYOUT AKM SMP/MTs 2021 - 1 54 0
Tryout Online UTBK SBMPTN SOSHUM Periode 2 25 s.d. 29 November 2020 1 45 0
Tryout Online UTBK SBMPTN SAINTEK Periode 2 18 s.d. 22 November 2020 1 44 0
Tryout Online UTBK SBMPTN SOSHUM 14 s.d. 18 Oktober 2020 1 42 0
Tryout Online UTBK SBMPTN SAINTEK 7 s.d. 11 Oktober 2020 1 41 0